JavaScript API aracılığıyla isim ve e-postayı ayarlamanın 3 yolu

Varsayılan olarak, tüm ziyaretçilere V1504031129380818 gibi, V harfi ile başlayıp bir sayı dizisi ile devam eden benzersiz kimlikler atanır. Ancak, ziyaretçilerinizin içinden müşterilerinizi belirlemek isterseniz, javascript API’miz aracılığıyla adı ve e-postayı ayarlamanın üç yolu vardır.

1. Güvenli Javascript devre dışı

Güvenli javascript API devre dışı bırakıldığında ile kullanıcının adı ve e-postası araç yüklemesinde kullanılabilir, aşağıdaki komut dosyasını kullanın:

<script type="text/javascript">
var Tawk_API=Tawk_API||{};
Tawk_API.visitor = {
name : 'visitor name',
email : 'visitor@email.com'
};

var Tawk_LoadStart=new Date();

script>

2. Güvenli Javascript etkin

Güvenli javascript API Etkinleştirildiğinde, kullanıcının adı ve e-postası araç yüklemesinde kullanılabilir, aşağıdaki komut dosyasını kullanın:

<script type="text/javascript">
var Tawk_API=Tawk_API||{};
Tawk_API.visitor = {
name : 'visitor name',
email : 'visitor@email.com',
hash : 'hash-value'
};

var Tawk_LoadStart=new Date();

script>

Not:

– Hash değeri aşağıdaki php örneği kullanılarak hesaplanabilir

<?php echo hash_hmac(“sha256″,”visitor@email.com”,”your-api-key”); ?>

– Güvenli Javascript API’sini nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için burayı tıklayın
– Doğru api anahtarını kullandığınızdan emin olun

3. Tek sayfalı uygulama (web sitesi) veya AJAX oturumu

Tek sayfalı bir uygulamanız (web sitesi) veya AJAX oturumunuz varsa setAttribute işlevini kullanın. Bunun için Güvenli javascript API’sinin Etkinleştirilmesi ve hesaplanan hash değerini eklemeniz gerekir.

<script type="text/javascript">
var Tawk_API=Tawk_API||{};
var Tawk_LoadStart=new Date();
<!-- rest of the tawk.to widget code -->

<script type="text/javascript">
Tawk_API.onLoad = function(){
Tawk_API.setAttributes({
'name' : 'visitor',
'email': 'visitor@email.com',
'hash' : 'hash-value'
}, function (error) {});

};
</script>
<!--End of Tawk.to Script-->

Not:

– Güvenli Javascript API’sini nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için burayı tıklayın
– Hash değeri aşağıdaki php örneği kullanılarak hesaplanabilir

<?php echo hash_hmac(“sha256″,”visitor@email.com”,”your-api-key”); ?>